• Slider Groot

Cliënten

Met dit formulier kunt u een cliënt aanmelden voor begeleiding door een mentor

Plan van aanpak

Hulpmiddel voor de eerste contacten tussen mentor en beoogd cliënt.

De evaluatie

Formulier voor de vijfjaarlijkse evaluatie van het mentorschap                          

Privacy verklaring

Om in goed mentorschap te voorzien moeten de nodige gegevens van cliënten, mentoren, medewerkers, bewindvoerders en zorgorganisaties worden vastgelegd.

Mentoren

Formulier voor aanmelden vrijwiligers Mentorschap Midden en Noordoost Brabant

Gedragscode

Gedragscode opgesteld en uitgewerkt door Mentorschap Nederland                                                                        

Klachtenregeling

Landelijke klachtenregeling Stichtingen aangesloten bij Mentorschap Nederland

Goed Mentorschap

Doelen, uitgangspunten en kwaliteit van werken van de stichtingen mentorschap

Declaratieformulier

Alleen volledig en juist ingevulde formulieren kunnen in behandeling worden genomen

Klachtenregeling

Informatie en nadere toelichting op de landelijke klachtenregeling

Taken en profiel

Een weergave van taken, bevoegdheden en van het profiel van de mentor                     

Mentor-rechtbank

Formulier voor rapportage van de mentor aan de rechtbank                                                            

10 Vragen

10 vragen en antwoorden