• Slider Groot

Financiën

Gegevens Stichting Mentorschap Midden en Noordoost Brabant

IBAN NL 03 INGB 00062 750 90
Fiscaal nummer: 8160.43.759
KvK nummer: 17236808
RSIN nummer 820112781

Voor het personeel is de cao Welzijn van toepassing

Giften en fondsen
Stichting Mentorschap Midden en Noordoost Brabant is mede afhankelijk van fondsen en subsidies.
Elke financiële steun is meer dan welkom.

Particulieren en organisaties kunnen onze stichting steunen met een gift op ons rekeningnummer
NL 03 INGB 0062 750 90 ten name van Stichting Mentorschap Midden en Noordoost Brabant.
Voor meer informatie over giften: zie de Belastingdienst

Mentorschap Midden en Noordoost Brabant heeft de ANBI - status sinds 01.01.2012